Zawiadomienie dot. zapoznania się z projektem uchwały nr 14/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino” w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. P. Czajkowskiego 3,5,7,9 w Gdańsku