Zasady działania Spółdzielni od dnia 31.08.2020 r.