Zapraszamy do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego