Zamknięcie biura Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino” dla interesantów do dnia 28.02.2022 r.