Zamknięcie biura Spółdzielni dla interesantów od dnia 28.10.2020 r.