Wolne pomieszczenie po zsypie przy ul. Paganiniego 13A.