Wolne pomieszczenie po maszynowni ul. Paderewskiego 4F!