#plan

30 września, 2021

Zapraszamy do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego dla Suchanina: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/suchanino-rejon-ulic-schuberta-i-nowolipie