Szczegółowa Informacja dotycząca warunków przetargu nieograniczonego na roboty remonty i usługi na rok 2022!!