Szczegółowa informacja dotycząca warunków przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w roku 2021