Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino” – kadencja 2023-2026


  • Agnieszka Serba- Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Andrykowski – Z-ca przewodniczącej RN/Przewodniczący Komisji Technicznej
  • Kazimierz Trawicki – Sekretarz
  • Gabriela Dudziak – Członek RN/Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Marek Dyktyński – Członek RN
  • Dorota Kujawska – Członek RN
  • Tomasz Moksa – Członek RN
  • Sławomir Prec – Członek RN
  • Sławomir Siekiera – Członek RN

Skład Zarządu SM „Suchanino”


Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu

Marek Bugaj – Zastępca Prezesa Zarządu

Magdalena Niedbała – Pełnomocnik Zarządu