Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino” – kadencja 2018-2021


  • Agnieszka Serba- Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jerzy Orłowski – Z-ca przewodniczącej RN/Przewodniczący Komisji Technicznej
  • Kazimierz Trawicki – Sekretarz
  • Piotr Majtkowski – Członek RN/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Zbigniew Kowalczyk – Członek RN
  • Dorota Kujawska – Członek RN
  • Krystyna Traczyk – Członek RN
  • Mateusz Niżegorodzki – Członek RN
  • Marek Dyktyński – Członek RN

Skład Zarządu SM „Suchanino”


Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu

Marek Bugaj – Zastępca Prezesa Zarządu

Magdalena Niedbała – Pełnomocnik Zarządu