PRZETARGI

SZCZEGÓŁOWA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WARUNKÓW  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I SERWIS DŹWIGU OSOBOWEGO SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI DLA OSÓB NIEPEłNOSPRAWNYCH

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego                 21 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie:

 

  1. Dostawy, montażu i serwisu dźwigu osobowego spełniającego wymogi dla osób niepełnosprawnych w budynku biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę, montaż i serwis dźwigu osobowego będzie wysyłana drogą  email od dnia 28-09-2021r za odpłatnością wynoszącą 50,00 zł. za specyfikacje, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl potwierdzenia w/w wpłaty. Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni:

 

PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 5000,00 zł na w/w konto.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku ul. Kurpińskiego 21. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 15-10-2021r do godz. 14:00. Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone do oferenta bez rozpatrzenia.

W dniu 18-10-2021r odbędzie się otwarcie ofert o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni.

Szczegóły dot. procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 883-753-143.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                         ZARZĄD S.M „SUCHANINO”

 

 

Przetarg odbędzie się

18.10.2021 roku

SZCZEGÓŁOWA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WARUNKÓW  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SERWIS DZWIGÓW OSOBOWYCH

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie:

 

  1. Prowadzenie konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigów osobowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej Suchanino.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na serwis dźwigów osobowych będzie wysyłana drogą  email od dnia 22-09-2021r za odpłatnością wynoszącą 50,00 zł. za specyfikacje, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl potwierdzenia w/w wpłaty. Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni:

 

PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 5000,00 zł na w/w konto.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku ul. Kurpińskiego 21. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 08-10-2021r do godz. 14:00. Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone do oferenta bez rozpatrzenia.

W dniu 11-10-2021r odbędzie się otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni.

Szczegóły dot. procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 883-753-143.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                    ZARZĄD

S.M „SUCHANINO”

Przetarg odbędzie się

11.10.2021 roku

Zaloguj się do E-BOK