Protokół z przetargu na lokal mieszkalny przy ul. Paderewskiego 6A/8