Pomieszczenie po wózkarni przy ul. Kurpińskiego 9 klatka A do wynajęcia!