Pomieszczenie po suszarni na wynajem przy ul. Kurpińskiego 12a!