Pomieszczenie po suszarni do wynajęcia! Przy ul. Kamieńskiego 1 A