Ogłoszenie dot. warunków przetargu nieograniczonego na roboty remontowe i usługi na rok 2021!