HISTORIA

Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino


Koncepcja budowy osiedla mieszkaniowego na Suchaninie sięga lat 70 –tych XX w. Pierwsze budynki przy ul. Kurpińskiego 7 i Kurpińskiego 8 były zasiedlane jeszcze przez Gdańską Spółdzielnię Mieszkaniową w I kwartale 1975r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” powstała 23 kwietnia 1991 roku poprzez wyodrębnienie z Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynków przy ulicach: Kurpińskiego, Czajkowskiego, Paderewskiego, Liszta, Otwartej, Paganiniego, Kamieńskiego, Noskowskiego oraz Powstańców Warszawskich.

W swoich zasobach Spółdzielnia posiada obiekty handlowo – usługowe są to lokale użytkowe własne i na prawach odrębnej własności, a w nowo wybudowanych budynkach garaże wielostanowiskowe. Lokalizacja osiedla jest niezwykle korzystna. Na miejscu jest poczta, przychodnia, sklepy i punkty usługowo - handlowe, przedszkola, szkoły podstawowe, kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe.

W celu przygotowania lokali do przekształcenia w odrębną własność zasoby Spółdzielni zostały podzielone na VI nieruchomości. Dla SM „Suchanino” najistotniejszą kwestią było i nadal jest znalezienie rozwiązania racjonalnego gospodarowania energią cieplną.

Po wymianie starych węzłów hydroelewatorowych na nowoczesne węzły kompaktowe, we wszystkich lokalach mieszkalnych i usługowych zostały zamontowane termostatyczne zawory wraz z elektronicznymi podzielnikami dwuczujnikowymi. Od 2000 roku, prowadzone są prace termomodernizacyjne.

Wykonano docieplenie stropów, wymieniono okna na klatkach schodowych i w piwnicach oraz zewnętrzne drzwi do klatek i zsypów. Na przełomie lat 2002-2008 priorytetem w planach remontów były docieplenia budynków. Kolejne bloki uzyskały nowy wygląd, a mieszkańcy zyskali komfort i lepszą możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki energią cieplną. W tym okresie rozpoczęto także sukcesywną modernizację oświetlenia na klatkach schodowych poprzez montaż czujek zmierzchowo – ruchowych i wymianę oświetlenia na żarówki energooszczędne, a w ostatnim okresie na oświetlenie LED. Powyższe działania znacząco zmniejszyły zużycie energii elektrycznej.

W latach 2008 do 2009 docieplono także stropy piwniczne we wszystkich budynkach wysokich oraz na niskich IV nieruchomości. We wszystkich budynkach dźwigi osobowe zostały wymienione na nowe z systemem szybkiego powiadamiania o awariach oraz monitorowane, celem zwiększenia bezpieczeństwa. Spółdzielnia jako pierwsza w Polsce testowała oraz wdrożyła w swoich budynkach technologię dynamicznych, termostatycznych zaworów. Obecnie trwa wymiana instalacji w budynkach mieszkalnych oraz sukcesywne remonty dachów we wszystkich budynkach. W wieloletnim planie remontów obejmującym lata 2016 do 2031 oprócz wymienionych prac ujęte jest także odnowienie elewacji na wszystkich budynkach wraz z naprawą konstrukcji balkonów.

Dbając o zwiększenie komfortu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Spółdzielnia w latach 2006 do 2009 stworzyła system monitoringu osiedlowego. Monitoring „osiedlowy” składa się z 18 kamer i 2 kamer obsługujących dwa parkingi społeczne. Mając na uwadze, iż potrzeby użytkowników lokali ulegają ciągłej zmianie, Zarząd w celu podniesienia standardu obsługi w roku 2009 podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodną z normą EN ISO 9001:2008, a obecnie PN – EN ISO 9001:2015 - z ważnością do sierpnia 2021r. Został wdrożony również Zintegrowany System Informatyczny umożliwiający użytkownikom wszystkich lokali elektroniczny dostęp m.in. do rozliczeń mediów i opłat za lokale.

Oprócz budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni są wolnostojące obiekty handlowo – usługowe oraz tereny pod inwestycje. W latach 2012 – 2013 pozyskaliśmy strategicznych inwestorów – dzierżawców, którzy podjęli się przebudowy lub rozbiórki istniejących obiektów i wybudowania nowych. W IV kwartale 2014r. został oddany do użytkowania całkowicie zmodernizowany budynek przy ul. Paderewskiego 9. W pierwszym kwartale 2016 r. przy ul. Beethovena 11a, został wybudowany i oddany do użytkowania pawilon handlowy o pow. ok 1100 m2. W II kw. 2016r. został rozebrany budynek handlowo – usługowy przy ul. Noskowskiego 1, o pow. ok 1400 m2 w miejsce którego został wybudowany nowy obiekt handlowo – usługowy z garażem podziemnym wielostanowiskowym, który został oddany do użytkowania w styczniu 2017 roku.

Rozbudowa osiedla przynosi korzyści dla wszystkich mieszkańców Suchanina, ponieważ dzięki inwestycjom powstają nowe drogi, place zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne, modernizowane są chodniki oraz pozostała infrastruktura techniczna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania osiedla. Zasoby posiadają dużo terenów zielonych, placów zabaw. Budynki spółdzielni na tle innych dzielnic miasta wyróżniają się estetyką.

Spółdzielnia należy do Krajowej Rady Spółdzielczości oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i w ramach tej przynależności ściśle współpracuje z Jerzym Jankowskim, Prezesem ZRSM RP oraz Tomaszem Jórdeczką Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZRSM RP. Owocnie układa się również współpraca z posłami naszego regionu przede wszystkim Jerzym Borowczakiem. Na gruncie lokalnym współpracuje z proboszczem Piotrem Toczek, dyrektorami placówek oświatowych, Radnymi Miasta Gdańska oraz Radą Dzielnicy Suchanino.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest członkiem wspierającym Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, którego założycielem i członkiem jest także Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” Leonard Wieczorek. Prezes Leonard Wieczorek aktywnie uczestniczy w spotkaniach Rady Gdańskich Inwestorów. Członkowie Stowarzyszenia dążą do pozyskiwania dla spółdzielni mieszkaniowych środków unijnych. Efektem pozytywnych działań są także prace zespołów ds. współpracy z Gminami i dostawcami mediów. Na bazie takich działań wypracowano możliwość przekazywania na majątek gminy hydroforni i sieci drugiej strefy zasilania budynków w wodę.

W 2004r. Spółdzielnia poczyniła działania w celu przekazania sieci i hydroforni. Po latach negocjacji i dokonaniu modernizacji hydroforni w grudniu 2013r. przekazano hydrofornię i sieci na III nieruchomości gestorowi sieci. W roku 2015r. przystąpiono do prac budowlanych hydroforni na II Nieruchomości, wykonano projekt układu technologicznego. W roku 2018 włączono sieć wodociągową 3 budynków VI nieruchomości (zasilanej również z przedmiotowej hydroforni), a w ślad za tym podpisana została umowa przekazania hydroforni na majątek gminy. W Październiku 2019 uzgodniono dokumentację projektową na modernizację hydroforni w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo – Kanalizacyjnej. W grudniu 2019 roku został w drodze przetargu wyłoniony wykonawca robót.

Zarząd Spółdzielni przy współpracy z Radą Nadzorczą dba o zagospodarowanie terenów oraz efektywne wykorzystywanie środków na remonty i prowadzone inwestycje. Dzięki takim działaniom opłaty utrzymywane są na możliwie niskim poziomie. Zarząd Spółdzielni wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i włącza się w organizowanie i wspieranie imprez mających na celu integrację środowiska lokalnego. Organizowane są coroczne festyny, które wpisały się już w kalendarz imprez na Suchaninie. Spółdzielnia wspiera także wieczorki taneczne dla seniorów, ściśle współpracuje z dziećmi i młodzieżą z pobliskich placówek edukacyjnych. Sponsoruje także drużynę piłkarską oraz siatkarską.

Dobra współpraca z radnymi Miasta Gdańska w szczególności z Piotrem Gierszewskim i Piotrem Dzikiem przy wspólnym inwestowaniu Spółdzielni i Gminy doprowadziła także, do zagospodarowani przyległego do III i IV

Nieruchomości przy ul Paganiniego terenu poprzez budowę skay parku, a w roku 2011 boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni podobnego do otwartego boiska przy Szkole Podstawowej 43 przy ul. Beethovena. W roku 2011 został także zagospodarowany teren miejski przy ul. Paganiniego pod wybieg dla psów.

W latach 2007 i 2008 Spółdzielnia otrzymała główną nagrodę Partner GPEC, w roku 2011 został nadany dla Spółdzielni przez Strefę Biznesu w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych tytuł „Dobra Spółdzielnia 2011”. Spółdzielnia także otrzymała odznakę Krajowej Rady Spółdzielczej „Za zasługi dla spółdzielczości”. Ponadto międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode dun&bradstreet, po przeprowadzeniu analizy na podstawie wyników finansowych ustaliła Rating Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” na poziomie 3A1.

Działania spółdzielni są pozytywnie postrzegane także przez nominowanie jej do licznych wyróżnień. W ostatnich latach Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” uzyskała nagrody:

  • Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 – ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony przez redakcję/wydawcę „Monitora Rynkowego” dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.
  • Ogólnopolskiego Certyfikatu „Rzetelni w Biznesie” – program prowadzony przez Sylwetki i marki Polskiej Gospodarki – Ogólnopolski Program Umacniania i Wiarygodności.
  • „Filar Spółdzielczości 2016” – program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
  • „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej” w latach 2016,2017,2018, 2019, organizowanym przez Grupę Medium Sp. Z o.o., wydawcę miesięcznika „Administrator”.
  • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – 2017r. II Ogólnopolski Konkurs im. dr R. Jajszczyka za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.
  • Gazela Biznesu w latach 2018 i 2019.
  • W roku 2018 dyplom finalisty w XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.
  • W roku 2019 wyróżnienie w XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.
  • W roku 2020 srebrny laur jakości w XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.