Informacja o Przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego!

Ogłoszenie dot. warunków przetargu nieograniczonego na roboty remontowe i usługi na rok 2021!
15 grudnia, 2020
Protokół z przetargu na lokal mieszkalny przy ul. Paderewskiego 6A/8
19 lutego, 2021