INFORMACJA DOT. UMOŻLIWIENIA WYODRĘBNIENIA LOKALI W OBRĘBIE VI NIERUCHOMOŚCI