GŁOSOWANIE PISEMNE NAD UCHWAŁAMI W DNIU 24.09.2022 R.