DOKUMENTY DO POBRANIA

Ankieta dotycząca funkcjonowania SM "Suchanino"

Statut

Regulamin monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino"

Formularz zmiany adresu do korespondencji

Ochrona danych osobowych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zasady korzystania z sali konferencyjnej w biurze Zarządu

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Wniosek do celów notarialnych Członek Spółdzielni

Wniosek do celów notarialnych Współwłaściciele

Wniosek do celów notarialnych Członek Spółdzielni + Mąż/Żona/Współwłaścicel

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa lokalu w prawo odrębnej własności lokalu

Zgoda na członkostwo współwłaścicieli

Zaloguj się do E-BOK