DOKUMENTY DO POBRANIA

Projekt umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Czajkowskiego 9 lok. 5"

Klauzula informacyjna dotycząca Danych Osobowych Konkurs "Suchanino oczami dziecka"

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania pisemnego ofertowego nieograniczonego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach SM "Suchanino" w Gdańsku

Regulamin najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino" w Gdańsku

Regulamin korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino w Gdańsku

Regulamin określający zasady najmu pomieszczeń gospodarczych do indywidualnego użytkowania

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM Suchanino

Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM "Suchanino"

Ankieta dotycząca funkcjonowania SM "Suchanino"

Statut

Regulamin monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino"

Formularz zmiany adresu do korespondencji

Ochrona danych osobowych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zasady korzystania z sali konferencyjnej w biurze Zarządu

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Wniosek do celów notarialnych Członek Spółdzielni

Wniosek do celów notarialnych Współwłaściciele

Wniosek do celów notarialnych Członek Spółdzielni + Mąż/Żona/Współwłaścicel

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa lokalu w prawo odrębnej własności lokalu

Zgoda na członkostwo współwłaścicieli

Zaloguj się do E-BOK