Protokoły Zarządu

Protokoły Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej

Walne zgromadzenia

1Protokoły oraz uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie obradujące w dniach 25 oraz 26 czerwca 2024 r.

Protokół z I części WZ w dniu 25 czerwca 2024 r.

Protokół z II części WZ w dniu 26 czerwca 2024 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała w sprawie podziału wyniku na działalności gospodarczej za 2023 rok

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków rozwoju oraz poparcia apelu do władz państwowych i samorządowych w sprawie wsparcia ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe

2Materiały Walne Zgromadzenie 25 oraz 26 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Projekt uchwały w sprawie podziału wyniku na działalności gospodarczej za 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków rozwoju oraz poparcia apelu do władz państwowych i samorządowych w sprawie wsparcia ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe

Apel do władz państwowych i samorządowych

Wzór pełnomocnictwa

3Materiały Walne Zgromadzenie 18.09.2023 r.

Uchwała nr 1/2023

Protokół WZ 18.09.2023

Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej - Danuta Arciuch

Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej – Tomasz Moksa

Wzór pełnomocnictwa

42023 - Zatwierdzone uchwały i Protokoły

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

Uchwała w sprawie wyniku finansowego na działalności eksploatacyjnej za rok 2022

Uchwała w sprawie wyniku na działalności gospodarczej za rok 2022

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2022

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2022

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Agnieszka Serba – Chrzanowska

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Gabriela Dudziak

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Marek Dyktyński

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Dorota Kujawska

Uchwały wybór członka Rady Nadzorczej Jerzy Orłowski

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Sławomir Siekiera

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Kazimierz Trawicki

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Marian Bober

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Eugeniusz Wyszyński

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Piotr Borecki

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Danuta Arciuch

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Krzysztof Zacharzewski

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Tomasz Moksa

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Mirosław Masiel

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Piotr Andrykowski

Uchwała wybór członka Rady Nadzorczej Sławomir Prec

Uchwały wybór członka Rady Nadzorczej Barbara Żurawska

Uchwała w sprawie wyboru delegata oraz zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Sprostowanie do Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Prezentacja

Protokół z I części Walnego Zgromadzenia

Protokół z II części Walnego Zgromadzenia

52023

Opinia biegłej rewident

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino" za 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie wyniku finansowego na działalności eksploatacyjnej za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie wyniku na działalności gospodarczej za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej SM „Suchanino” w Gdańsku

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata oraz zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Projekt uchwały zgłoszenia członka Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Agnieszka Serba – Chrzanowska

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Barbara Żurawska

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Danuta Arciuch

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Dorota Kujawska

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Eugeniusz Wyszyński

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Gabriela Dudziak

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Jerzy Orłowski

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Kazimierz Trawicki

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Krzysztof Zacharzewski

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Marek Dyktyński

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Marian Bober

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Mirosław Masiel

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Piotr Andrykowski

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Piotr Borecki

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Sławomir Prec

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Sławomir Siekiera

Projekt uchwały zgłoszenie na kandydata na członka Rady Nadzorczej Tomasz Moksa

Projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Poprawki do projektów uchwał

Poprawki do projektów uchwał II

62019

Opinia biegłej rewident  

Prezentacja WZ  

Protokół I część WZ  

Protokół I część WZ - załącznik nr 1  

Protokół I część WZ - załącznik nr 3  

Protokół I część WZ - załącznik nr 4  

Protokół I część WZ - załącznik nr 12  

Protokół I część WZ - załącznik nr 13  

Protokół I część WZ - załącznik nr 14  

Protokół I część WZ - załącznik nr 15  

Protokół II część WZ  

Sprawozdanie finansowe  

Uchwały WZ  

Zawiadomienie zmiana treści pkt 5  

Zawiadomienie  

72018

PROJEKT STATUTU  

UCHWAŁY WZ (czerwiec)  

UCHWAŁY WZ (lipiec)  

SPRAWOZDANIE ZARZADU 2017  

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA  

PROTOKÓŁ I CZĘŚĆ 07 czerwca 2018r  

PROTOKÓŁ II CZĘŚĆ 11 czerwca 2018r  

82017

PROTOKÓŁ Z I CZĘŚCI

PROTOKÓŁ Z II CZĘŚCI  

Projekty Uchwał  

Opinia Biegłego Rewidenta  

Zawiadomienie  

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁÓW I CZĘŚĆ  

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁÓW II CZĘŚĆ  

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁÓW III CZĘŚĆ  

Sprawozdanie Zarządu 2016

Sprawozdanie finansowe

92016

WZ część I Protokół

WZ część II Protokół

102015

Protokół I część z WZ 17 czerwca

Protokół II część z WZ 19 czerwca

Protokół z WZ 7 września

112014

Protokół z I części WZ 15 maja

Protokół z II części WZ 19 maja

122013

Protokół z I części WZ

Protokół z II części WZ

Protokół z III części WZ

Protokół z IV części WZ

Protokół z V części WZ

Protokół VI część

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Uchwała nr 7

Uchwała nr 8

Uchwała nr 9

Uchwała nr 10

Uchwała nr 11

Uchwała nr 12

Uchwała nr 13

Uchwała nr 14

Uchwała nr 15

Projekt uchwały dot. Czajkowskiego 3,5,7,9

Regulaminy

Statut Spółdzielni

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino"

Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości.

Regulamin najmu lokali użytkowyh, dzierżawy nieruchomośi gruntowych oraz powierzchni pod reklamy w SM Suchanino w Gdańsku

Regulamin monitoringu wizyjnego w SM "Suchanino" w Gdańsku

Regulamin korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino w Gdańsku

Zasady korzystania z sali konferencyjnej w biurze Zarządu SM "Suchanino" w Gdańsku

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej SM Suchanino

Regulamin Zarządu SM Suchanino

Regulamin określający zasady najmu pomieszczeń gospodarczych do indywidualnego użytkowania

Regulamin windykacji wierzytelności SM Suchanino w Gdańsku

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM Suchanino

Regulamin roliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych SM Suchanino w Gdańsku z prawem do odrębnej własności lokali

Regulamin Rady Nadzorczej SM Suchanino w Gdańsku

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM Suchanino w Gdańsku

Regulamin Komisji Technicznej Rady Nadzorczej SM Suchanino w Gdańsku

Regulamin porządku domowego, eksploatacji lokali mieszlanych i użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz urządzeń technicznych w budynkach SM Suchanino

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali SM "Suchanino" w Gdańsku

Regulamin gospodarki remontowej SM "Suchanino" w Gdańsku

Sprawozdania Zarządu

Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok

Protokoły z lustracji

Protokół z lustracji za lata 2016 - 2019

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok