Całkowite wstrzymanie przyjęcia Interesantów!

Otwarcie parkingu społecznego przy ul. Paderewskiego 5 od dnia 01.12.2020r !!
30 października, 2020
Ogłoszenie dot. warunków przetargu nieograniczonego na roboty remontowe i usługi na rok 2021!
15 grudnia, 2020