Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino” z okazji 30- lecia