Awaria przyłącza gazowego przy ul. Paganiniego 9!!