Ankieta dot. funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino”